บริษัท เค เอฟ โพรเซสซิ่ง ซิสเท็มส์ จำกัด

ประกันคุณภาพเชื่อถือได้ สำหรับงานผลิตคุณภาพสูงของคุณ

ขบวนการผลิตอุตสาหกรรม นม น้ำผลไม้ และเครื่องดื่ม

  • พลาสเจอร์ไรซ์
  • เครื่อง ยู เอช ที
  • เครื่องแยกอากาศ
  • ซี ไอ พี
  • ถังปลอดเชื้อ
  • ระบบละลายน้ำตาล
  • เครื่องผสม

KF Engineering GmbH
Bruchstuecker 111
76661 Philippsburg
Germany

โทรศัพท์ +49 (0) 7256 1407468
โทรสาร +49 (0) 7256 1408101
อี เมลล์ contact@kfprocess.de